زرده بر

نام علمی : Vormela peregusnaنام انگلیسی: Marbled Polecatنام فارسی:زرده بر


(پلنگ موش، عروس موش، موش هفت رنگ، بوگندو) (تركي: ساري سوسار) (كردي: فَسوس)مشخصات:
جثه كوچك، پوزه كوتاه، گوشها نسبتاً بلند با انتهاي سفيدرنگ، پاها كوتاه، دم بلند و پشمالو با انتهاي تيره. رنگ بدن قهوه*اي است و خالها و لكه هاي پهن زرد رنگي در نواحي سر، پشت و دم وجود دارد.


در اطراف چشم ها نيز نوار قهوه اي رنگي ديده ميشود. در فصل جفت گيري (در حالت اسارت) تغييرات مشخصي در رنگ نرهاي غالب به وجود مي آيد. در برخي از آنها خالهاي زرد روي بدن به لكه هاي نارنجي روشن تغيير رنگ ميدهند.اندازه ها:
طول سر و تنه 29 تا 38 سانتي*متر، دم 15 تا 21 سانتي*متر، پا 5/3 تا 5/4 سانتي*متر، وزن 37 تا 70 گرم.


زيستگاه:
مناطق استپي و بياباني، اغلب در اراضي باز مشاهده ميشود.پراكندگي:
از سيستان تا شمال خراسان، گرگان، سمنان ورامين، اراك، چهارمحال، آذربايجان، كردستان.


پراكنش جهاني:
اروپا، آسيا


عادات:
معمولاً شبگرد است. غالباً به صورت انفرادي زندگي ميكند. در لانه متروك ساير جانوران ساكن ميشود، يا به وسيله پنجه هاي قوي و بلندش لانه زيرزميني حفر ميكند. حس بينايي ضعيف ولي بويايي اش بسيار قوي است. حيوان فعالي است، اغلب روي پاها مي ايستد. از درختان و صخره ها به خوبي بالا ميرود.

در موقع احساس ترس در حالي كه دندان هايش را نشان ميدهد، خرخركنان موهاي بدن را راست و دمش را به سمت پشت حلقه ميكند و بوي بسيار نامطبوعي توسط غددي كه در اطراف مخرج قرار دارد منتشر ميسازد. در اين حالت شباهت زيادي به پلنگ پيدا ميكند و به همين دليل در برخي از مناطق به آن پلنگ موش نيز ميگويند.غذا:
معمولاً از جوندگان، خرگوش، پرندگان و خزندگان تغذيه ميكند.


توليدمثل:
احتمالاً در فصل تابستان جفتگيري ميكند. آبستني با تأخير همراه است و مدت آن بين هشت تا 11 ماه است. يك تا هشت بچه مي زايد. چشمها بعد از 40 روز باز ميشوند. پس از يك سال قادر به جفتگيري هستند. طول عمر در اسارت حدود نه سال است.وضعيت فعلي:
از وضعيت فعلي اين حيوان اطلاع زيادي در دست نيست. به تازگي تعدادي در مناطق چهارمحال و بختياري، اراك، كردستان، اروميه، بيرجند، طبس و پارك ملي توران مشاهده شده است.


منبع:کویرها و بیابان های ایران