مبا سلام
می خوام برای اولین جفت دیسکس هام یه آکواریوم مناسب بخرم اگه کسی با قیمت مناسب داشت پ م بده
در ضمن از دوستان درخواست دارم در مورد اندازه مناسب آکواریوم راهنمایی بفرمایند.