به گزارش گروه چند رسانه*اي باشگاه خبرنگاران، اين گروه از خرسهاي قطبي با لاشه نهنگ جشن برپا کرده اند.

اين خرسها که در آلاسکا روي لبه اقيانوس قطب شمال زندگي ميکنند، حيوانات انفرادي هستند يعني بيشتر ترجيح ميدهند که غذا را تنها بخورند اما وقتي طعمه خوبي پيدا کنند به صورت دست جمعي نيز جشن ميگيرند.