نزدیک بود که در یک لحظه ایمپالا توسط یک تمساح به کام مرگ برود.


به گزارش سرویس علمی جام، سایت دیلی میل نوشت: ایمپالا پاشنه بلند برای اینکه خوراک این تمساح نشود یک جهش بلند انجام می دهد و به هوا می پرد.

با این جهشی که ایمپالا انجام داد همراهانش بهتر توانستند که فرار کنند. ایمپالا حتی قبل از شروع به هوا می پرد و فرار می کند.