معاون محیط طبیعی سازمان محیط*زیست در واکنش به افزایش خرید و فروش حیات*وحش نادر در فضای مجازی، پلیس فتا را مسئول رسیدگی به این تخلف دانست.

احمدعلی کیخا در گفت*وگو با مهر افزود: سازمان محیط*زیست با توجه به افزایش خرید و فروش حیات*وحش به*ویژه گونه*های نادر در سایت*های اینترنتی مشخصات این سایت*ها را در اختیار پلیس فتا قرار داده و انتظار دارد که اقدام مقتضی در این خصوص انجام شود. به گفته وی، در حقیقت برخورد با این سایت*ها در حیطه وظایف سازمان محیط*زیست نیست و تنها این سازمان وظیفه اطلاع*رسانی دارد و بخش دیگری از حاکمیت باید آن را پیگیری کند. کیخا اظهار داشت: به*طور کلی در حفاظت از حیات*وحش تمام دستگاه*های ازجمله نیروی انتظامی، قوه قضاییه و سایر ارگان*های مرتبط باید دست به*دست هم دهند تا موفقیت حاصل شود.

معاون محیط طبیعی سازمان محیط*زیست با اشاره به گستردگی کشور و موقعیت استراتژیک زیستگاه*ها و مرزهای کشور تصریح کرد: در حال حاضر محیط*بانان و نیروهای محیط*زیست با تمام توان با پدیده شکار غیرمجاز و قاچاق حیات وحش مبارزه می*کنند و تقریبا روزی هم نیست که اخبار مختلف درخصوص دستگیری شکارچیان و قاچاقچیان حیات*وحش و برخورد با آنها منتشر نشود اما عرصه طبیعی کشور آنقدر گسترده است که با این تعداد محیط*بان سازمان حفاظت محیط*زیست نمی*توان به درستی از تمام این عرصه حفاظت کرد.

وی افزود: در حال حاضر از 7تا 10درصد عرصه حفاظت*شده سرزمین با حدود 2هزار و 600 محیط*بان حفاظت می*کنیم یعنی هر محیط*بان باید از عرصه*ای معادل 6هزار و 500هکتار حراست کند درحالی*که نرم جهانی آن چیزی حدود 500هکتار است.

کیخا یادآور شد: بنابراین سازمان حفاظت محیط*زیست به*تنهایی نمی*تواند حیات وحش کشور را در برابر شکارچیان و قاچاقچیان غیرمجاز کنترل کند و در قانون اساسی هم این مسئله یک وظیفه عمومی تلقی شده است. لذا امیدواریم در آینده نزدیک دیگر نهادهای کشور برای مبارزه با این پدیده همکاری و سطوح مختلف مردم امر حفاظت از محیط*زیست و حیات*وحش را وظیفه خود بدانند.

همشهری آنلاین: پلیس فتا مسئول رسیدگی به خرید و فروش حیات‌وحش در اینترنت