شاهين عنوان سريعترين پرنده جهان را در اختيار دارد. اين پرنده شكاري براي شكار قربانيانش كه اغلب كبوترها هستند، با سرعتي حدود 322 كيلومتر بر ساعت در هوا به سمت آنها شيرجه ميزند. پس از شكار در ميانه آسمان شاهين براي خوردن قرباني خود فرود خواهد آمد.

این عکس توسط کشاورزان منطقه آیل.آو.مول در سواحل غربی اسکاتلند گرفته شده است.
این اولین بار است که انگلیسی ها شکار یک گوسفند را توسط شاهین طلایی در کشور خود می بینند. پرندگان شکاری همیشه از گوشت حیوانات مرده تغذیه نمی کنند.


لحظه شكار یك ماهی توسط یك شاهین كه به نظر غیرواقعی جلوه می كند.شاهین در حال خوردن مارمولک

منبع:جام نیوز