پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر زنده گیری حیوانات وحشی توسط عده ای سودجو، نیروهای یگان محیط زیست شهرستان بردسیر پس از شناسایی محل احتمالی نگهداری حیوانات زنده گیری شده و دریافت حکم قضایی وارد یک منزل شخصی د ر مرکز شهرستان بردسیر شدند.

…………………………..تصویر بره آهوی کشف شده از یک منزل شخصی در شهرستان بردسیر
کارشناس اداره محیط زیست بردسیر گفت: در جریان بازرسی از این منزل مسکونی یک راس بره آهوی زنده گیری شده از داخل قفسی در حیاط خانه کشف و به اداره محیط زیست منتقل گردید.
محمد سعادت نژاد افزود: در این رابطه یک نفر متخلف دستگیر و پس از پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست از بابت زنده گیری یک راس بره آهو به مبلغ بیست میلیون ریال، جهت محاکمه قضایی به دادگاه معرفی گردید.

سعادت نژاد گفت: متاسفانه این بره آهو به دلیل جدا شدن از مادر در روزهای نخست زندگی و تغذیه دستی توسط انسان، قابلیت بازگشت به طبیعت را ندارد و باقیمانده عمر خود را در اسارت بسر خواهد برد.