پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر وقوع چندین نوبت شکار غیرمجاز توسط یک شکارچی غیرمجاز، نیروهای یگان محیط زیست به همراه پلیس آگاهی شهرستان تایباد پس از دریافت حکم قضایی وارد منزل فرد متخلف شدند.
رئیس حفاظت محیط زیست تایباد در این باره گفت: در جریان بازرسی از منزل این شکارچی سابقه دار شاخ و جمجه یک رأس آهو، گوشت و اجزا بدن یک رأس قوچ وحشی، پوست یک حلقه مار افعی، لاشه ۲۲ قطعه گنجشک و ۲ قطعه پرندهمینا زنده گیری شده کشف و ضبط گردید.محمد مظلوم پناه افزود: در این خصوص یک نفر دستگیر و متهم ضمن تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و با حکم **** به بازداشتگاه منتقل گردید.