تار عنکبوت رشته ای بسیار باریک و در عین حال انعطاف پذیر است که یکی از مقاوم ترین مواد موجود در طبیعت محسوب می شود؛ محققان دانشگاه آکسفورد در ادامه تحقیقات در خصوص ویژگی*های تار عنکبوت به نتایج جدیدی دست یافته اند.

تحقیقات نشان میدهد، چسب رسانایی سرتاسر شبکه تار عنکبوت را پوشانده است؛ خواص الکتریکی این چسب باعث جذب و گرفتن تمامی ذرات باردار از گرده گلها تا آلاینده ها و حشرات در حال پرواز می شود
.

یک تغییر فیزیکی ناگهانی باعث میشود که تار عنکبوت بدون در نظر گرفتن بار مثبت یا منفی، بسمت ذرات و اجسام ریز موجود در هوا حرکت کرده و آنها را جذب کند
.

به گفته محققان، با کمک همین ویژگی منحصربفرد میتوان از تار عنکبوت برای نظارت بر محیط زیست استفاده کرد، چراکه تار قادر به فیلتر کردن آلاینده های موجود در هوا با دقتی مشابه حسگرهای صنعتی بسیار گران قیمت است
.


پروفسور «فریتس وولرات» سرپرست تیم تحقیقاتی دانشگاه آکسفورد تأکید کرد: خاصیت الکتریکی تار عنکبوت باعث جذب آلاینده های موجود در هوا از جمله ذرات معلق و آفت کش ها میشود، بنابراین با طراحی شبکه ای از تارها، میتوان بر سطوح آلودگی نظارت کرد؛ بطور مثال با کمک چنین شبکه ای، سطح آفت کشها که جمعیت زنبورها را تهدید میکنند، قابل بررسی خواهند بود
.
«وولرات» خاطرنشان کرد: امکان تشخیص مواد شیمیایی موجود در هوا تنها از طریق نگاه کردن به شبکه تار عنکبوت فراهم میشود.

نتایج این مطالعه در مجله
Naturwissenschaften منتشر شده است.

منبع:ایسنا