مهر: این گوساله در صورت خود دارای چند پوزه است و برآمدگی بزرگی، آنها را از هم تفکیک کرده است.

صاحب این گوساله اظهار داشت: این گوساله امروز صبح به دنیا آمده است و ما او را به صورت دستی شیر داده ایم.

علي فلاح زاده افزود: در حال حاضر تنها مشکلی که این حیوان با آن روبه رو است، این مسئله است که او قادر به ایستادن نیست.

وی ادامه داد: این چنین برداشت کرده ایم که حیوان در حال زجر کشیدن است.

رئیس شبکه دامپزشکی ابرکوه نیز در این باره اظهار داشت: این نوع زایمان یک زایمان غیر طبیعی است.

علی فاتحی نیا افزود: به نظر میرسد غده بزرگی که روی سر حیوان قرار گرفته است نیز از ابتدای شکل گیری حیوان با او بوده است که اکنون بزرگ شده است.

وی ادامه داد: چنین مواردی اگر چه خاص نیست ولی به ندرت شاهد آن هستیم.


منبع:خبر گزاری مهر