شهباز حسن*پور در گفت*وگو با خبرنگار فارس در سیرجان با اشاره به توسعه تولید مواد پروتئینی در کشور اظهار داشت: دولت توجه ویژه*ای به تامین غذای سالم در کشور دارد.وی افزود: با توجه به ظرفیت* شهرستان*های سیرجان و بردسیر در بحث تولید فرآورده*های غذایی درصدد گسترش توانمندی*های این شهرستان*ها در تولید غذا در راستای تامین نیازهای استان کرمان و حتی تامین درصدی از نیاز کشور هستیم.


حسن*پور بیان داشت: تقویت زیرساخت*های کشتارگاهی شهرستان سیرجان و استفاده از سایر ظرفیت*های این شهرستان در گسترش صنعت دامپروری مانند راه*اندازی یک مرکز پرورش یک هزار قطعه*ای شترمرغ از جمله برنامه*های در دست اقدام است.
وی ادامه داد: یک مجموعه با زیربنای 5 هزار متر مربع با همکاری چند سرمایه*گذار از کشور قطر به منظور پرورش و نگهداری پرندگان نایاب از جمله طرح*های در دست اجرا در شهرستان سیرجان است.


حسن*پور ابراز داشت: تبدیل شهرستان بردسیر به قطب تولید مرغ و ماهی از طریق افزایش ظرفیت*های موجود در این شهرستان از جمله برنامه*های در دست پیگیری است.
وی تعامل بیشتر وزارت جهادکشاورزی و سازمان دامپزشکی با نمایندگان مجلس و کمیسیون*های مربوطه را در توسعه دامپروری و افزایش کیفیت خدمات دامپزشکی بسیار موثر دانست.