سلام من یه جوجه عروس خاکستری دارم هنوز کامل پر در نیاورده کاملا سالم الانم وقت ندارم اش عکس بذارم وگرنه میذاشتم
نوز دون خور نشده
کسائی که میخوان عروس دستی داشته باشن الان وقتشه
تحویل تهران حوالی ولیعصر فاطمی
ه جایی نمیشه فرستادش چون پر نداره حیون سرما میخوره
قیمت نود تومن