پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: روز جمعه یکی از دوستداران محیط زیست یک پرنده شکاری را درحالیکه در حاشیه اتوبان هشتگرد به آبیک بر روی زمین افتاده و توانایی پرواز نداشت مشاهده می کند.
این شهروند مسئولیت پذیر پرنده شکاری را که یک بهله سارگپه بود زنده گیری نموده و به اداره محیط زیست شهرستان طالقان تحویل می دهد.


رئیس اداره محیط زیست طالقان در این باره گفت: پس از تحویل سارگپه به اداره محیط زیست طی هماهنگی با شبکه دامپزشکی ریاست محترم اداره دامپزشکی شخصا در محل حاضر و نسبت به معالجه و اقدامات درمانی اولیه اقدام نمودند.


حشمت اله کشیری افزود: این سارگپه هم اکنون سالم است ولی پرهایش توسط افراد ناشناس قیچی شده است و به همین دلیل توانایی پرواز ندارد. پس از حصول اطمینان از سلامتی کامل و بازیابی توان پرواز این سارگپه در طبیعت رهاسازی خواهد شد.