صحرای بزرگ آفریقا هر روز بیشتر از پیش برازنده نام مستعارش می*شود: دریای شن. حال این دریا در حال غرق کردن گونه*های بومی حیات وحشش مانند بز وحش و غزال شاخ شمشیری است.

صحرای بزرگ آفریقا هر روز بیشتر از پیش برازنده نام مستعارش می*شود: دریای شن. حال این دریا در حال غرق کردن گونه*های بومی حیات وحشش است. بزهای وحشی عکس زیر، تعدادی از تنها 200 بز وحشی باقیمانده در جهان هستند.
اما بدتر از بزهای وحشی، وضعیت غزال*های بزرگ شاخ شمشیری است که عملا در حیات وحش منقرض شده*اند و تنها تعداد اندکی از آنها در اسارت زندگی می*کنند، مانند غزال*های عکس زیر در زیست بومی مصنوعی در اندوختگاه طبیعی جزیره بنی یاس دوبی در امارات متحده عربی زندگی می*کنند.

به گزارش نیوساینتیست،
گزارش اخیر جامعه حفاظت از حیات وحش و انجمن جانور شناسی لندن، به 14 گونه بومی پرداخته و دریافته که نیمی از آنها یا کاملا منقرض شده*اند یا در حال حاضر تنها در یک درصد از زیست بوم عادی خود پیدا می*شوند. شیرها و یوزپلنگ*های صحرای آفریقا، به غزال*ها و بزهای کوهی و چند گونه دیگر جانوری، این فهرست نگون بخت گونه*های در معرض خطر را تشکیل می*دهند.
وضعیت ***** آشفته کشورهای منطقه، پژوهش بر روی حیات وحش را با مشکل مواجه ساخته؛ در نتیجه فعالان حفاظت از محیط زیست، نمی*توانند با اطمینان از دلیل این روند کاهشی رو به انقراض صحبت کنند؛ ولی متهم اول از دید آنها، شکار است.خوشبختانه، برخی از کشورها در حال برداشتن گام*هایی برای اصلاح این وضعیت هستند. برای مثال بزهای کوهی (عکس اول) در اندوختگاه طبیعی ملی ترمیت و تین توما در نیجر ساکت هستند، که علاوه بر این جانوران، پناهگاه چند چیتای معدود باقیمانده صحرا هم هست.

منبع:خبر آنلاین