مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت*های مردمی سازمان محیط زیست با اشاره به شرایط نامساعد حیات فک خزری،* گفت: در تهدید بودن حیات فک خزری، عاملی است که می*تواند به بد شدن حال دریای خزر منجر شود.


به گزارش فارس، محمد درویش در همایش همیاران محیط زیست با اشاره به اعلام فراخوانی برای مشارکت*های مردمی برای ساماندهی NGO*ها، اظهار داشت: در این طرح تلاش شده است که قوانین دست*وپا گیر ثبت NGO*ها، کاهش یابد.

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت*های مردمی سازمان محیط زیست ،افزود: در این باره برنامه*ای چهارساله به منظور توجه به آرمان*ها، سیاست*ها، *استراتژی*ها و برنامه*های اجرایی محیط زیست تدوین شده است.


وی چشمه*های جدید گرد و خاک* به وجود آمده در خراسان جنوبی را نتیجه شکار پرنده*ای به نام هوبره عنوان کرد و ادامه داد: مشکل ریزگردها مشکلی مردمی است که لازم است، حل شود.

درویش اضافه کرد: پرنده هوبره با قیمتی معادل 1.5 تا 2 میلیون تومان توسط شکارچیان به شیخ*نشینان امارت فروخته می*شود.
مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت*های مردمی سازمان محیط زیست در ادامه از وضعیت نامساعد فک خزری خبر داد و گفت: یک نوع ماهی که غذای مناسب برای فک خزری است به دلیل صید بی*رویه در معرض انقراض قرار گرفته است و همین امر مسئله*ای است که حیات فک خزری را با چالش روبرو کرده است و موجب شده است این*گونه جانوری در معرض نابودی قرار گیرد.

درویش، نابودی فک خزری را به معنای بدحال شدن دریای خزر عنوان کرد.
وی در ادامه به درج لوگوی یوز روی پیراهن تیم ملی فوتبال در جام*جهانی اشاره کرد و بیان داشت: اگر حال یوز بد باشد به این معنی است که حال طبیعت ایران بد است.

این مقام مسئول همچنین در جمع خبرنگاران بر آموزش محیط زیست تأکید کرد و ادامه داد: در این باره مقرر شده است که آموزش از مدارس ابتدایی آغاز شود و فصول زیست محیطی به کتب درسی دانش*آموزان اضافه شود.
مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت*های مردمی سازمان محیط زیست همچنین بر آموزش زیست محیطی مسئولان نیز تأکید کرد و ادامه داد:* چنانچه نمایندگان خانه ملت با عواقب تصویب مجوز بهره*برداری از چاه*های آب غیرمجاز آشنا بودند هیچ گاه این مصوبه را به تصویب نمی*رساندند.
درویش خاطرنشان کرد: هم*اکنون 428 تشکل و مؤسسه مردم نهاد زیست محیطی در کشور وجود دارد که با توجه به جمعیت کشور بسیار اندک است.

منبع:زیست نیوز