گورامی سامورایی(Samurai Gourami)

نام علمی : Sphaerichthys vaillanti (Pellegrin; 1930)
نام رایج: گورامی سامورایی
گروه: Labyrinth fishes

زیستگاه: آسیا، بومی رودخانه Kapuas
حجم: بین 4.5 تا 5.5 سانتی متر
محل زندگی طبیعی :این گونه در مناطق رودخانه های جنگلی و رودخانه هایی که دارای اب تیره و پوشیده شده از گیاهان با برگهای پهن و ابهای اسیدی را می پسندد.
رفتار اجتماعی:با توجه به سایز کوچک ماهی و خلق و خو ارام و صلح جو بهتر است این ماهی در کنار ماهیان که خوی تهاجمی ندارند نگهداری شود و بهترین حالت برای نگه داری این ماهی نگه داری ان در گروه های 6 تایی یا بیشتر می باشد.
رژیم غذایی: گوشتخوار ، بهتر است با غذاهای همچون غذاهای یخ زده، دافنی ، کرم grindal
پرورش : بسیار سخت است
تانک : حداقل 50 لیتر
جمعیت: 6 ماهی برای 80 لیتر
دکوراسیون :نیاز به تانکی با پوشش شن و ماسه در کف و استفاده از سنگهای بزرگ و چوب برای ایجاد مخفی گاههای زیاد در تانک می باشد. همچنین استفاده از گیهان متنوع و برگ پهن
دما: ° C 21-25
pH : 3.5-6.5
سختی: 0-5 NK °
طول عمر: 3-5 سال
توضیحات:نر ها دارای دو خط در طرفین بدن کهه از چشم شروع شده و تا نزدیک باله دمی ماهی ادامه میابد در صورتی که ماهی ماده در سر تا سر بدن دارای خطهای عمودی قرمز و سبز رنگ بوده و اغلب در قسمت سر ماده رنگ زرد به چشم می خورد.عفونتهای قارچی در این ماهی هنگامی که شرایط محیطی به خوبی فراهم نشده باشد بسیار شایع است.جمعیت این ماهی به دلیل صید بی رویه و ایجاد تغییرات زیادی به دلیل ایجاد معادن طلا در زیستگاه طبیعی این ماهی به شدت روبه انقراض است.
تکثیر این گونه در اکواریومهای خانگی کار مشکلی می باشد فراهم اوردن شرایط مطلوب نزدیک به زیستگاه طبیعی این ماهی و انتخاب یک جفت مناسب برای این کار و شرایط اب مساعد اسیدی و بسیار نرم نکاتی هست که در تکثیر این ماهی باید رعایت شود.


ماهی نر:ماهی ماده: