دانشمندان استرالیایی طی هفته*های گذشته، میلیاردها اسپرم را از مرجان*های در حال تخم*ریزی واقع در «صخره*های مرجانی بزرگ» جمع*آوری کردند.به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این اسپرم*ها قرار است در آینده برای بازسازی بخش*هایی از تپه*های دریایی به کار روند.


سال گذشته مشخص شد که از سال 1985، «صخره*های مرجانی بزرگ» بیش از نیمی از مرجان*هایش را از دست داده است.این امر اساسا به دلیل وجود گرداب*های حاره*یی، سفیدشدن مرجان*ها و شکار توسط گونه*های خاصی از ستارگان دریایی صورت گرفته است. توفان*ها و سفیدشدن مرجان*ها با تغییرات آب و هوا وخیم*تر خواهند شد.دانشمندان از اسپرم*های جمع*آوری*شده برای بذرپاشی اقیانوس استفاده خواهند کرد و امیدوارند این اسپرم*ها با تخم*های تازه منتشرشده متعلق به مرجان*های موجود ترکیب شود.


اسپرم*های منجمدشده می*توانند تنوع ژنتیکی را به جمعیت*های مرجانی سقوط*کرده بازگردانند.به گفته ربکا اسپیندلر از باغ*وحش تارونگا، بذرپاشی مجدد به مرجان*ها در اعمال تغییرات آب*وهوایی بهتر کمک می*کند.اسپیندلر، مسوولیت بانک اسپرم صخره*های مرجانی بزرگ را عهده*دار خواهد شد و این بانک بزرگترین جمعیت منجمدشده در جهان را دارا خواهد بود.

چندین باغ*وحش در ایالات* متحده دارای بانک*های اسپرم هستند که از آن میان می*توان به باغ*وحش ملی (اسپرم*های بسیاری از گونه*ها)، باغ*وحش کاسیناتنی و باغ «باتونی» و باغ*وحش ممفیس (دوزیستان) اشاره کرد.محققان در هاوایی پیشگام تکنیک*هایی مورنیاز جهت منجمدکردن اسپرم و جنین*های مرجانی هستند و بانکی نیز در دانشگاه هاوایی وجود دارد.یکی از خالقان این تکنیک*ها به نام «مری هاجدورن» به استرالیایی*ها در انجام تلاش*هایشان کمک خواهد کرد.


منبع:ایسنا