به گزارش گروه چند رسانه ای باشگاه خبرنگاران، این مرغهای ماهی خوار شجاع در حال بازی روی بینی این نهنگ غول پیکر در اقیانوس هستند و بدون توجه به عصبانیت نهنگ با او بازی میکنند.