کرکس هما
نام :هما
خانواده : قوشیان .

هما بزرگترین کرکس و پرنده شکاری ایران است که در ادبیات وداستان های کهن ایرانی به این کرکس اشاره شده است هما به مرغ سعادت نیز معروف است و در داستان های کهن گفته شده اگر هما بر روی شانه فردی بنشیند باعث خوشبختی و سعادت ان فرد می شود . همینطور نقش هما در سر ستون های تخت جمشید نیز دیده می شوذ

پراکنش :هما در کشور های کوهستانی خاورمیانه زاد ولد می کند . همچنین در کوهستان های اتیوپی و افریقای جنوبی نیز دیده می شود ، در اروپا نیز در کوهستان های پیرنه و یونان دیده شده ، در ایران در مناطق کوهستانی البرز مرکزی و شمال زاگرس دیده می شود .

اندازه : 120 تا 130سانتی متر طول ، طول دو بال 235تا 275 سانتی متر است .
زیستگاه : محل زندگی و اشیانه هما در ارتفاع 3000 پایی در میان شکاف های صخره ها است .

مشخصات ظاهری :هما تنها کرکسی است که سرش با پر پوشیده شده . همینطور تناحیه سینه هما به علت تماس با سنگ های اهنی به رنگ نارنجی رنگ است و دم لوزی شکل هما که یکی از مشخصات ظاهری خانواده قوشیان است .

عادات رفتاری :. هما برای خوردن مغز استخوان لاشه ها از روشی خاص استفاده می کند : به این صورت که استخوان را چنگال های خود بلند کرده و به ارتفاع بالا می برد وسپس با اندختن استخوان ازارتفاع به زمین استخوان شکسته می شود و هما از مغز استخوان تغذیه می کند .
وضعیت حفاظتی : متاسفانه به دلیل تخریب زیستگاه و تولید مثل و کمبود تنوع ژنی از هما نسل این پرنده با شکوه در خطر است . و جمعیت کوچکی از این پرنده در ایران زیست می کند !.

تصاویر کرکس هما :


تصویر سرهما در سر ستون های تخت جمشید .

حافظ شیرازی می گوید :همای اوج سعادت به دام ما افتد / اگر تو را نظری بر مقام ما افتد

مقاله اختصاصی پارسی پت
نویسنده مقاله :پارسا حق نظری