نام علمی : Lethrinops furcifer

نام رایج : Lethrinops "green face".

زیستگاه : سواحل شنی دریاچه مالاوی

خلق و خو : صلحجو

حداکثر اندازه : 15 سانتی متر در اسارت

مخزن مناسب : 750 لیتر

اسیدیته : 7/5 الی 8/5 ph

دما : 25 درجه سانتی گراد

رژیم غذایی : گوشت خوار ... لارو حشرات ، سخت پوستان ، انواع پلت ها ، آرتمیا ، کریل ( از تغذیه با گوشت پستانداران اجتناب کنید )

نر :
ماده :

malawicichlidhomepage.com