به گزارش گروه چند رسانه اي باشگاه خبرنگاران، اين پرنده در يک صبح زود در هواي سرد زمستاني ابتدا خود را در آب شسته و آماده صبحانه خوردن ميشود.