محققان استرالیایی برای نخستین بار موفق به اثبات فرضیه*ای شدند که نشان می*دهد، آخو ندک ارکیده با کمک ظاهر فریبنده*اش علاوه بر پنهان شدن از دید شکارچیان، اقدام به جلب سایر حشرات و شکار آنها می*کند.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، «آلفرد راسل والاس» طبیعت شناس انگلیسی حدود دو قرن قبل نظریه*ای در خصوص رفتار شیطنت آمیز
آخو ندک ارکیده (orchid mantis) ارائه کرد.این حشره باهوش با بهره مندی از بدن رنگارنگ به ویژه پاهای بلند و درخشان در میان گلبرگ گل*ها پنهان می*شود.محققان دانشگاه مک کوآری استرالیا برای نخستین بار موفق به اثبات فرضیه فریبکاری آخو ندک ارکیده برای شکار طعمه*ها شدند.


تحقیقات صورت گرفته در مناطقی از مالزی نشان می دهد، بدن رنگارنگ
آخو ندک ارکیده به ویژه قسمت پا و سر شباهت زیادی به گلبرگ گل*ها دارد و حشره با پنهان شدن در میان گلبرگ*ها از دید شکارچیان پنهان می*ماند.اما محققان دریافتند، آخو ندک با این رفتار اقدام به فریب سایر حشرات و شکار آنها می کند، چرا که بدن این حشره برای حشرات در حال پرواز بسیار جذاب تر از گلبرگ*های طبیعی است.


نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می*دهد،
آخو ندک ارکیده تنها موجودی در جهان است که با تقلید از ظاهر گل و پنهان شدن در میان گلبرگ*ها به طور همزمان اقدام به پنهان شدن از دید شکارچیان و فریب طعمه*ها می*کند.محققان در ادامه تحقیقات قصد دارند نحوه مشاهده آخو ندک ارکیده توسط شکارچیان را مورد بررسی قرار دهند.


پنهان شدن
آخو ندک ارکیده در میان گلبرگ*ها

پنهان شدن
آخو ندک ارکیده در میان گلبرگ*ها


پنهان شدن
آخو ندک ارکیده در میان گلبرگ*ها