پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: دو نفر شکارچی سابقه دار توسط نیروهای یگان محیط زیست و با همکاری نیروی انتظامی شهرستان نایین دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

………………. ….لاشه کل وحشی و اسلحه غیر مجاز کشف شده از شکارچیان در شهرستان نایین
از متخلفین که دارای سوابق متعدد شکار غیرمجاز و محکومیت در تخلفات قبلی شکار و صید بودند، لاشه یک رأس کل وحشی , یک قبضه سلاح گلوله زنی دوربین دار غیرمجاز کشف و ضبط گردید.