یک طراح هلندی با تغذیه حلزون ها به وسیله کاغذهای رنگی موفق به تولید ماده منحصر به فرد و انعطاف پذیر جدیدی شده است.


به گزارش سرویس فناوری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این روش، حلزونها با کاغذ رنگی تغذیه میشوند؛ سیستم گوارش این نرم تن قادر به هضم رنگدانه*های موجود در کاغذ نبوده و به همین دلیل رنگدانه به همراه مدفوع از بدن جانور خارج میشود.


رنگ مدفوع بستگی به رنگ کاغذی دارد که حلزون با آن تغذیه شده است. سپس مدفوع رنگی جمع آوری شده و درون دستگاهی سابیده و مخلوط میشود که در نهایت ماده جدید به شکل ریسمانهای رنگی انعطاف پذیر بدست می آید.

یک متر از این ریسمانهای رنگی ظرف مدت یک ساعت تولید میشوند؛ برای تهیه یک متر از این ماده انعطاف پذیر 9 حلزون باید در مدت پنج روز، شش گرم مدفوع تولید کنند.
کاغذهای رنگی که حلزون با آن تغذیه میشود، دارای ساختار سلولی مشابه برگ گیاهان بوده و مشکلی برای جانور ایجاد نمیکند.تغذیه حلزونها با کاغذ رنگی


تولید مدفوع رنگی توسط حلزونتولید ریسمانهای رنگی انعطاف پذیر از مدفوع حلزونتولید ریسمانهای رنگی انعطافپذیر از مدفوع حلزون