به گزارش گروه چند رسانه اي باشگاه خبرنگاران، این گربه دو سر در منطقه اسکندرون در استان هاتای ترکیه به دنیا آمده است.منبع:باشگاه خبر نگاران