ایلام یکی از مناطق زاگرس میانی بوده که دارای جنگل*های انبوه از نوع بلوط و بنه است.روند خشکسالی در جنگل*های استان ایلام به حدی رسیده که افزون بر تحمل خشکیدگی درختان سبب ورود بیماری*ها و آفت*های متعددی به جنگل*های ایلام نیز شده است.به گزارش
فارس از ایلام، جنگل*های انبوه ایلام طی سال*های اخیر با مشکلات متعددی از جمله خشکسالی مواجه شده*اند.

روند خشکسالی در جنگل*های استان ایلام به حدی رسیده که افزون بر تحمل خشکیدگی درختان سبب ورود بیماری*ها و آفت*های متعددی به جنگل*های ایلام نیز شده است.


این روند به اندازه*ای در سال*های اخیر شدت یافته که بخش عمده*ای از جنگل*های ایلام با مشکلاتی نظیر ورود آفت*ها، آتش*سوزی و خشکیدگی مفرط مواجه شده*اند.
یکی از کوهنوردان و دوستداران طبیعت درباره ورود آفت مرموزی به درختان بلوط مناطق مختلف استان از جمله شهرستان ملکشاهی گفت: به تازگی دیده می*شود که درختان بلوط از درون تهی شده و با یک تلنگر کوچک می*شکنند.
علی دوستی امروز در گفت*وگو با خبرنگار فارس در ایلام اظهار داشت: طی ماه*های اخیر آفتی جدید وارد منطقه شده و درختان گونه بلوط را از درون می*کاود و تنها پوسته بیرونی درخت را باقی می*گذارد.


وی ادامه داد: اکنون بخش عمده*ای از درختانی که در شیب*های کوه*ها قرار دارند، به راحتی در هم شکسته و از بین می*روند.
این شهروند ایلامی اضافه کرد: مطمئن هستم بیشتر درختانی که در اراضی مسطح قرار دارند نیز دچار این عارضه شده*اند.
یکی دیگر از دوستداران طبیعت در این باره معتقد است: مسئولان اداره کل منابع طبیعی استان ایلام باید برای مقابله با این آفت چاره*جویی کنند.
حسن بیگی امروز در گفت*وگو با خبرنگار فارس در ایلام اظهار داشت: اکنون بیشتر جنگل*های استان ایلام با آفات متعددی مواجه هستند.
وی ادامه داد: استمرار روند توسعه آفت*ها در جنگل*های ایلام بسیار خطرناک و جبران*ناپذیر بوده که باید مسئولان منابع طبیعی استان در این راستا چاره*جویی کنند.
مدیر منابع طبیعی شهرستان ملکشاهی نیز با تائید ورود این آفت به جنگل*های بلوط شهرستان ملکشاهی گفت: متاسفانه 20 درصد جنگل*های ملکشاهی دچار آفت "سوسک چوب**خوار بلوط "شده*اند.
امید شفیعی امروز در گفت*وگو با خبرنگار فارس در ایلام اظهار داشت: آفت "سوسک چوب**خوار بلوط" در شهرستان ملکشاهی شیوع پیدا کرده است.


وی ادامه داد: این آفت در ابتدا وارد پوست درخت بلوط شده، سپس کامبیوم، پیش کامبیوم و استوانه مرکزی را می*خورد.
این مسئول اضافه کرد: در ایتوانه مرکزی که چوبی است و فرایند اسمز درختان و انتقال شیره درختان برای تغذیه انجام می*شود را از بین می*برد.
شفیعی تصریح کرد: در حال حاضر 80 درصد جنگل*های شهرستان ملکشاهی دچار خشکیدگی شده و این خشکیدگی نیز عامل بروز آفت*های مختلفی شده که متاسفانه خشکیدگی در جنگل*های بلوط سیر قهقرایی دارد.
مدیر منابع طبیعی شهرستان ملکشاهی گفت: اگر با تدابیر علمی مانع این مشکلات نشویم در آینده نه چندان دور در جنگل*های بلوط ملکشاهی دچار بحران می*شویم.