زیست نیوز - با توجه به روند ذوب شدن یخ های قطی شمال، مسیرهای کشتیرانی جدید برای گردشگری، استخراج معدن و مقاصد تجاری دیگر در حال بازگشایی بوده و مدت زمان سفر و هزینه های سوخت را کاهش می دهند. در همین حال، خطری جدید و رو به رشد توجه دانشمندان را به سوی خود معطوف کرده است؛ افزایش حضور گونه های مهاجم بیگانه، زیست بوم های شکننده و آسیب پذیر قطب شمال را تهدید می کند.


حمل و نقل های دریایی بیشتری از طریق آب های قطب شمال صورت می گیرند، اما این مساله می تواند مهمان های ناخوانده ای را به آب های بکر شمال سیاره زمین منتقل کند. این یافته ها اخیرا در نشریه "Diversity and Distributions" منتشر شده که حاصل مطالعه پژوهشگران دانشگاه های ترومسو نروژ، تاسمانی استرالیا و آرهوس دانمارک بوده است. این مطالعه بر مجمع الجزایر اسوالبارد متمرکز بوده که به عنوان منزلگاه شمالی ترین اداره پست جهان و سه هزار خرس قطبی شناخته می شود.


گونه های مهاجم از قدیم به عنوان مشکلی در عرض های جغرافیایی پایین تر مطرح بوده اند. طی مطالعه اخیر، مقدار رو به رشد فعالیت های انسان در قطب شمال و تغییرات آب و هوایی که ممکن است گونه های مهاجم را راهی مناطق دوردست شمالی کنند، مورد بررسی قرار گرفته است.

طی قرن های گذشته، انسان ها به هر مکانی که سفر کرده اند، به عمد و یا به طور تصادفی، موجودات و گیاهانی را نیز به همراه خود برده اند. در حال حاضر، علف هایی عجیب و غریب در قطب جنوب رشد می کنند، خرچنگ های اروپایی در سواحل شمال آمریکا زندگی می کنند و استرالیا با حضور میلیون ها خرگوش، گراز، وزغ و شتر غیر بومی مواجه است. در حقیقت، با پر و خالی کردن مخازن تعادل کشتی ها، ارگانیزم ها به داخل آنها کشیده شده، انتقال یافته و در نقاط دیگر جهان تخلیه می شوند. کشتی ها مسئول بخش قابل توجهی از گسترش جهانی گونه های دریایی مهاجم هستند.


طی دهه های اخیر، اسوالبارد افزایش حمل و نقل دریایی را به واسطه فعالیت های مختلف از گردشگری تا پژوهش های علمی و استخراج معدن را تجربه کرده است. اگرچه بندرهای این منطقه از نظر اندازه با نمونه های بزرگ در روتردام و سنگاپور قابل مقایسه نیستند، اما سالانه بیش از 500 میلیون تن آب مخازن تعادل تقریبا 200 کشتی در اسوالبارد تخلیه می شوند.
این به معنای آن است که به همراه یافته هایی که نشان داده اند گرمایش اقیانوس های قطب شمال سریعتر از سایر اقیانوس ها صورت می گیرد، این منطقه ممکن است به زودی انزوا و موانع آب و هوایی خود که از تهاجم گونه های جدید جلوگیری می کنند را از دست بدهد.


با توجه به بررسی های صورت گرفته، در حال حاضر خطر ناشی از گونه های مهاجم در اسوالبارد به واسطه آب هایی سرد با دمای سه درجه سانتیگرادی نسبتا پایین است. اما تعداد کمی از کشتی ها می توانند به واسطه انتقال برخی گونه های مهاجم شناخته شده در مناطقی که با اسوالبارد در ارتباط هستند، خطر بالایی را ایجاد کنند.

همچنین، تحت سناریو تداوم گرمایش آب های اقیانوسی، تعداد کشتی هایی که گونه های مهاجم را حمل می کنند، افزایش یافته و تعداد گونه هایی که ممکن است قادر به ادامه بقا در اسوالبارد باشند، شش برابر افزایش خواهد یافت. در میان این گونه ها مهاجمانی مانند خرچنگ سبز اروپایی، میگو شبح ژاپنی و آب دزدک دریایی کلاب دیده می شوند.

این که حضور گونه های مهاجم چه تاثیری بر مناطق جدیدی مانند اسوالبارد خواهد داشت، نامشخص و موضوع مطالعات در حال انجام پژوهشگران است. گونه های مهاجم در نقاط دیگر جهان مشکلاتی جدی را ایجاد کرده که از آثاری جزئی و ضعیف تا خطر نابودی شیلات را شامل می شوند. در نتیجه، مطالعات این چنینی زمان و فضای بیشتر برای آماده کردن موانعی در برابر آسیب های بالقوه گونه های جدید را در اختیار مدیریان زیست محیطی قرار می دهد.