با سلام.هرگونه بحث و گفتگو در مورد طوطی لوریکت در این تاپیک انجام می شود.