به گزارش سرویس علمی جام، به نقل از فارس، تصاویر زیر مربوط به لحظه تولد مورچه است، تصاویری حیرت انگیز از بیرون آمدن یکی از کوچک ترین موجودات دنیا از تخم.مجموعه مورچه*ها یک ملکه دارند که مسئول تخم گذاری است، این ملکه در اکثر گونه ها تنها یک بار جفت گیری میکند و جفت او پس از جفت گیری میمیرد، البته خود ملکه هم خوش شانس نیست و در بسیاری از گونه ها پس از تخم گذاری کشته شده یا از لانه بیرون انداخته می شود.


مورچه های کارگر مسئول نگهداری از تخمها هستند و ملکه باید سعی کند تا بیشترین تعداد تخم ممکن را بگذارد زیرا عمر مورچه های کارگر تنها 2 تا 3 هفته است و باید
همیشه به قدری تخم موجود باشد که مجموعه مورچه بتواند به حیات خود ادامه دهد.


تخم های مورچه تا زمان به دنیا آمدن در مراقبت کامل مورچه های کارگر هستند و جالب است که در وقت خارج شدن مورچه ها از تخم، این موجودات ریز به یکدیگر کمک می کنند.

منبع:جام نیوز