به گزارش سرویس علمی جام، این مارها به زیباترین مارهای دنیا شهرت یافته اند.
منبع:جام نیوز