نام : قوچ و میش ارمنی / گوسفند وحشی ارمنی
خانواده : گاوسانان
قوچ و میش ارمنی یکی گونه های قوچ و میش ایران است که بیشتر در تپه ماهوری و مناطق استپی شمال غربی و غرب ایران دیده می شود .
قوچ و میش های ارمنی با جثه متوسط و رنگ قهوه ای کمرنگ و شاخ روبه عقب و لکه زینی شکل سفید رنگ در ناحیه کمر که در اصطلاح به ان (( الاکمر )) می گویند.
میش گونه قوچ و میش ارمنی در بیشتر اوقات فاقد شاخ بوده و اگر شاخ داشته باشد بسیار کوتاه و کوچک بود .
تغذیه : از علوفه و بوته ها تغذیه می کند .
نقش قوچ و میش ارمنی در طبیعت : قوچ و میش ارمنی طعمه مناسبی برای گوشتخوارنی مانند گرگ و پلنگ و... هستند .
وضعیت حفاظتی : قوچ ارمنی از گونه های حمایت شده ایران است ولی متاسفانه به دلیل شکار غیر قانونی و بی رویه و از بین رفتن زیستگاه ها در استان هایی مانند : استان همدان و زنجان وکردستان و اذزبایجان غربی .... جمعیت قوچ ارمنی به شدت روبه کاهش است.

تصاویر :
مقاله اختصاصی پارسی پت
نویسنده پارسا حق نظری .