پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: به دنبال گزارشی از شهروندان طالقان مبنی بر اینکه یک جغد در داخل شهر روبروی مدرسه راهنمایی صادقیان بدون هیچ تحرکی نشسته است، محیط بانان بلافاصله به محل اعزام و پرنده مورد نظر را که یک بهله شاه بوف بود، زنده گیری و اداره محیط زیست منتقل نمودند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طالقان گفت: به دنبال هماهنگی با شبکه دامپزشکی و با حضور ریاست محترم اداره دامپزشکی شهرستان، پرنده مورد نظر مورد معاینه قرار گرفت.

طی اعلام نظر ریاست شبکه دامپزشکی این شاه بوف دچار هیچگونه بیماری نبوده و صرفا به دلیل ضعف توانایی پرواز خود را از دست داده است.
حشمت اله کشیری افزود: هم اکنون با همکاری محیط بانان و دامپزشک این شاه بوف تحت تغذیه و مراقبت قرار دارد و پس از بهبود شرایط جسمی و بازیابی توانایی پرواز، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی خواهد شد.

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز