آبشار حرام او، نورنام آبشار: آبشار حرام او، نور


آبشار حرام او در موقعیت جغرافیایی N322226 E515249 در استان مازندران واقع است.


حرام او (Haram Ow) نام آبشاری است در 25 کیلومتری جاده ییلاقی نور- بلده در استان مازندران است. این مسیر بیشتر به نام جاده «آبپری» شناخته می*شود. این آبشار در کنار جاده قرار گرفته و ارتفاعی در حدود 15 متر دارد.

به نظر می*آید ارتفاع آن به واسطه ساخت جاده که همراه با تراشیدن سنگهای کوه که در اطراف آبشار ایجاد شده افزایش یافته است. اگرچه میزان آبی که از آن فرو می*ریزد ناچیز آست، اما گلسنگهای زیبایی که روی سنگهای آن روئیده، زیبایی خاصی ایجاد کرده است.


بیشتر اوقات می*توان بومیان نور و روستاهای اطراف را در حال پر کردن قمقمه* های آب در اطراف این منطقه مشاهده کرد.ساکنین این مناطق معتقدند این آب دارای خواص درمانی است. او (Ow) در گویش طبری همان آب است. ا حرام از حرم و به معنای مقدس آمده است.