به گزارش گروه چند رسانه اي باشگاه خبرنگاران، اين خرس قطبي که فريب بوي ماهي را خورده در دام صيادان افتاده و سعي دارد خود را از اين دام رها کند و با تلاش چند ساعته بالاخره نجات يافته و از تور بيرون آمده است .