مورچه هایی که بطور خارق العاده ای تبدیل به قایق می شوند


اسرار چگونگی زنده ماندن مورچه*های آتشین در برابر سیل که برای چندین دهه زیست*شناسان را سردرگم ساخته بود، اکنون توسط دانشمندان و مهندسان آمریکایی حل شده است.

به گزارش سرویس علمی جام به نقل ازایسنا، محققان موسسه فناوری جورجیا از مدلسازی ریاضیاتی و تصویربرداری زمان*گریز برای نمایش اینکه چگونه مورچه*ها در زمان سیل بخشهای مختلف بدن خود مانند چنگالها و آرواره*شان را برای ساخت نوعی قایق به هم متصل کرده تا برای چند روز روی آب شناور بمانند، استفاده کرده*اند.

آنها دریافتند که این موجودات کوچک، بدن خود را مشابه روشی که الیاف ضدآب بافته می*شوند،*به هم متصل می*کنند.

دانشمندان به نمایش چگونگی عملکرد گروهی مورچه*ها برای ساخت یک قایق ضدآب شناور در مجله مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم پرداخته*اند.

اسکلت خارجی یک مورچه نسبتا آبگریز بوده از این رو می*تواند روی آب باقی بماند اما مورچه*ها این قابلیت ضد آب بودن خود را با چسباندن بدنهایشان به یکدیگر تقویت می*کنند.

محققان، مورچه*های آتشین را منجمد کرده و در آزمایشات خود مشاهده کردند که این موجودات در زمان قرار گرفتن در آب، با آروره*ها، چنگالها و کیسه*های چسبناک خود با نیرویی 400 برابر وزن بدنشان به هم متصل می*شوند.

نتیجه آن یک ماده چسبناک و کشسان بود که تقریبا شبیه یک مایع متشکل از مولکولهای مورچه است.
مورچه*ها از یک شکل کروی به حالت قایقی پن*کیک مانند در می*آیند که از غرق شدن آنها در آب جلوگیری می*کند.

محققان به پیگیری سفر مورچه*ها پرداخته و با اندازه*گیری ابعاد قایقهای مورچه*ها دریافتند که مورچه*ها با استفاده از یک ترتیب رفتاری کلیشه*ای حرکت می*کنند.

مورچه*ها در خطوط صاف حرکت کرده، به سمت لبه*های قایق کمانه کرده و مجدداد حرکت می*کنند تا در نهایت به یک لبه بچسبند. این قایق مورچه*ای برای مسافران خود انسجام، خاصیت شناوری و آب*گریزی فراهم می*کند.

از این میان جالبتر آن است که این قایق در کمتر از 100 ثانیه شکل می*گیرد. همچنین این قایق خودترمیم*گر بوده و اگر مورچه*ای از آن جدا شود، دیگران برای پر کردن جای خالی آن حرکت می*کنند.

این پژوهش می*تواند از کاربردهایی برای تحقیقات لجستیک و عملیاتی و همچنین علوم مواد از جمله ایجاد دستگاههای شناور ساخت دست بشر برخوردار باشد. همچنین این یافته*ها می*تواند بر حوزه رباتیک نیز تاثیر بگذارد.

منبع:جام نیوز