آلاشْت یکی از شهرهای شهرستان سوادکوه در استان مازندران است .نام آلاشت در زبان محلی به معنی آشیانه عقاب است. وجه تسمیه آن نیز احتمالاً وجود عقاب های فراوان در کوه*های بلند این منطقه*است.