پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: نیروهای یگان محیط زیست لرستان در جریان گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت خود در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۳ در منطقه بیران شهر (سراب نرم) به پنج نفر متخلف برخورد نموده که از طریق تور و قفس مخصوص اقدام به صید سهره وحشی نموده بودند.
کارشناس حقوقی اداره کل حفاظ
ت محیط زیست لرستان در این باره گفت: این افراد که شهرهای مجاور به این محل آمده بودند از طلوع صبح در مناطق محل زندگی سهره وحشی مستقر شده و اقدام به صید این پرنده زیبا می کنند.…………
..
تور و قفس های کشف شده از متخلفین حاوی ۴۰ قطعه سهره وحشی در منطقه بیران شهر


کامران سپه وند افزود: متخلفین دستگیر شده اقدام به صید ۴۰ قطعه سهره وحشی نموده بودند پس از ضبط ادوات صید به همراه پرونده متشکله تحویل مقامات قضایی شدند.
ضرر و زیان هر قطعه سهره وحشی ۴۰۰ هزار ریال می باشد که متهمین مبلغ جریمه را پرداخت نمودند و در انتظار محاکمه از جنبه عمومی جرم می باشند.

کامران سپه وند گفت: پرندگان صید شده، توسط محیط بانان در طبیعت رهاسازی شدند.