قارچها با تغییر رطوبت هوای اطرافشان، می*توانند بادهایی را ایجاد کنند که هاگهای آنها را با خود میبرند و به آنها در فرایند انتشار کمک می*کنند.

گیاهان از شیوه*های متنوعی برای انتشار بذرهایشان استفاده می*کنند که از آن میان میتوان به گرانش، تزریق اجباری، باد، آب و حیوانات اشاره کرد
.
مدتهای طولانی تصور میشد که قارچها پخش کنندگان مجهول بذر هستند، زیرا هاگهایشان را آزاد کرده و سپس به جریانهای هوا برای حمل آنها متکی هستند.


هم*اکنون محققان نشان داده اند قارچها قادر به انتشار هاگهای خود در یک ناحیه وسیع و حتی با خلق هوا به هنگام عدم وجود باد هستند
.
دانشمندان ایالات متحده از روشهای فیلمبرداری با سرعت بالا و مدلبندی ریاضیاتی برای نشان دادن این موضوع استفاده می*کنند که چگونه قارچهای «شیتاک» با خلق جریانهای انتقال گرما، بخار آب را برای خنک کردن هوای اطرافشان آزاد میکنند.


این موضوع به نوبه خود بادهای کوچکی را تولید میکند که هاگهای قارچها را به هوا میبرد
.
دانشمندان دانشگاه ترینیتی در هارتفورد معتقدند همین فرآیند توسط قارچها (fungi) و آنهایی که موجب بیماری در گیاهان، حیوانات و انسانها میشوند، میتواند رخ دهد.

میلیونها هاگ (بذرهای تک سلولی میکروسکوپی) میتوانند توسط قارچ منفردی تولید شوند و دست کم تعداد معدودی از آنها در جایی مناسب برای رشد قارچی
(fungal) قرار میگیرند.
بیش از 89 نوع قارچ وحشی خوراکی و همچنین بسیاری گونه های سمی آنها در بریتانیا رشد میکنند.این کشف نشان میدهد قارچها فقط تولیدکنندگان مکانیکی بذر نیستند.این یافته ها در نشست سالانه «تقسیم دینامیک سیال» انجمن فیزیک امریکا ارائه شد.


منبع:زیست نیوز