سایت globalanimal نوشت:

اگر ماهی قرمز در نور کم نگهداری شود رنگش را از دست می دهد و کم رنگ تر می شود .

ماهی ها مانند انسان ها، نیاز به نور خورشیدبرای حفظ رنگدانه های خوددارند.فلامینگو فقط زمانی می توانند غذا بخورند که سر آن ها وارونه باشد.

پشه ها بیشتر به رنگ های آبی جذب می شوند.مردمک چشم های بز به شکل مستطیل است و به همین دلیل طیف گسترده ای از اطراف خود را می بیند.

منبع:جام نیوز