آبشار چلاک، شیرگاهنام آبشار: آبشار چلاک


آبشار چلاک در موقعیت جغرافیایی N360821 E524242 در استان مازندران واقع است.


آبشار چلاک با ارتفاع زیاد به شکلی به پائین می*ریزد که همواره بدلیل برخورد آب با سنگهای محل ریزش، در اطراف ابر بسیار زیبائی از قطرات ریز آب ایجاد می*شود. این آبشار در ۵۰ کیلومتری غرب شهر شیرگاه، در منتهی الیه غربی دهستان لفور، در اراضی جنگلی بالادست روستاهای ریکو و غوزک رودبار واقع شده*است. لفور یکی از دهستان*های ششگانه شهرستان سواد کوه در استان مازندران در شمال ایران است.


این دهستان از سمت جنوب به ارتفاعات رشته*کوه البرز، از سمت غرب به منطقه قرآن*تالار(شهرستان بابل) و از سمت شرق به جنگل*های منتهی به بخش زیراب و جوارم و از سمت شمال به جنگل*های منتهی به بخش شیرگاه محدود است. منطقه لفور علیرغم اینکه از دیرباز منطقه محرومی بوده*است ولی عموم مردم آن بسیار ساده صمیمی باسواد و بافرهنگ سنتی مخصوص بخود می*باشند. دیرینگی فرهنگ این منطقه تا دو هزار و هشتصد سال پیش کشف شده*است.