نگرانی در حال رشدی وجود دارد که حجم های بالا و اشکال جدید تجارت بین المللی افزایش احتمال بازآرایی ژنتیک را به ارمغان می آورد که می تواند بیماریزایی یک ارگانیسم و یا توانایی آن برای ایجاد بیماری را افزایش دهد.

پژوهشگران نسبت به روند افزایشی شیوع آفات و بیماری ها در میان درختان سراسر جهان هشدار داده اند. بنابر مطالعه ای که در نشریه "ساینس" منتشر شده، پژوهشگران دانشگاه های ساتمپتون، کمبریج، اکسفورد و سنت اندروز اعلام کرده اند که مرگ گسترده درختان به واسطه بیماری های جدید و قدیمی تنها به انگلستان محدود نمی شود.


تیم پژوهشگران به این نکته اشاره داشته اند که یک بیماری قارچی جدید به نام "Halara Fraxinea" و بیماری مخرب "مرگ نارون هلندی" به عنوان قاتل درختان بزرگ در انگلیس شناخته شده، اما جنگل های سراسر جهان نیز به صورتی مشابه در معرض ابتلا به بیماری قرار دارند. با توجه به جهانی تر شدن اقتصاد و حمل و نقل دریایی و تجارت بیشتر بین کشورها این خطر رو به افزایش است.
افزون بر این، نگرانی در حال رشدی وجود دارد که حجم های بالا و اشکال جدید تجارت بین المللی افزایش احتمال بازآرایی ژنتیک را به ارمغان می آورد که می تواند بیماریزایی یک ارگانیسم و یا توانایی آن برای ایجاد بیماری را افزایش دهد.با در نظر گرفتن مدیریت بیماری های جنگل، پژوهشگران معتقدند باید رویکرد و روشی جامع تر برای شناسایی ذینفعان مختلف که به واسطه بیماری گونه هایی خاص از درختان در معرض خطر هستند، شکل بگیرد. اما شناسایی تمامی گونه ها که ممکن است به آفات مبدل شوند، غیر ممکن بوده و بر همین اساس پژوهشگران به اهمیت استفاده از راهبردهای مدیریت خطر برای محدود کردن مسیرهای مختلف معرفی یک بیماری درختی جدید اشاره داشته اند.


به گفته "پیتر فریر اسمیت"، از دانشگاه ساتمپتون، مدیریت آفات و بیماری مدرن برای گیاهان و محیط طبیعی باید بر اساس پایگاه علمی گسترده شکل بگیرد. ما نیازمند درک اساس ملکولی عامل بیماریزا و گیاه خوار در کنار این مساله که چرا برخی گونه ها دچار واگیر و فراوانی بیماری می شوند، هستیم.


منبع:زیست نیوز