خانواده :
Gastromyzontidaeنام علمی : Yaoshania pachychilus (چن 1980)


نام عمومی و تجاری : لوچ پاندا، Protomyzon zebra


زیستگاه : جنوب چین. در نهرها و رودخانه ها زندگی می کند، همه مناطق زیستگاه pachychilus Yaoshania در منطقه حفاظت شده قرار گرفته است .


حداکثر اندازه بدون در نظر گرفتن دم : 5-6 سانتی متر


پارامترهای آب :PH 6،5-7،5؛ DH: 5-15


دمای مناسب : 18-24ºC


طبیعت و سازگاری : صلح جو


تفاوت جنسیت : تشخیص جنسیت در این گونه کمی دشوار است ... ماده ها بزرگتر از نرها می باشند .


مخرن مناسب : 100 لیتر


رژیم غذایی : رژیم غذایی طبیعی متشکل از جلبک ها ، میکرو ارگانیسم ها ، کرم خونی زنده و منجمد، میگو آب شور ، سبزیجات تازه، اسپیرولینا


نکته : این لوچ نیاز به اکسیژن دهی فراوان ، آب روشن و شفاف دارد .