نام علمی : Tenebrio Molitorنام عمومی :
yellow mealworm beetleزیستگاه اصلی
: اروپااندازه
: در زمان لاروی معمولا" 2.5 سانتیمتر یا بیشتر و در زمان بلوغ و شفیره بین 1.25 تا 1.8 سانتیمتروضعیت زندگی
: این سوسک ها در تاریکی و دور از نور زندگی می کنند یعنی زندگی شبانه دارند. زندگیشان 4 مرحله دارد. مرحله اول که درون تخم سپری می شودegg، مرحله لاروی larva، مرحله شفیرگی pupa و بلوغ adult زمانیست که شکل یک سوسک کامل را پیدا می کنند.
در زمان لاروی، آنها را به مصرف غذایی می رسانند و برای تغذیه خزندگان و ماکیان از این کرم ها استفاده می کنند. همچنین در امر غذادهی به پرندگان وحشی نیز کاربرد دارند، بخصوص در فصل تولید مثل و زمانیکه والدین مشغول پرورش جوجه های در حال رشدشان هستند، لاروهای این سوسک ها بعنوان مکمل غذایی استفاده می شوند.
شرایط زندگی
: این لاروها را به راحتی می توانید در بستری از جو تازه، سبوس گندم دست نخورده و سالم، تفاله حبوبات و بذر پرورش دهید. نیز آنها را با برش هایی از سیب زمینی، هویج و مقدار کمی سیب برای اینکه آب بدنشان تأمین شود تغذیه کنید.


تولید مثل
: این سوسک ها، بسیار بارورند. جفت گیری از زمانیست که نر، ماده را تعقیب می کند تا زمانی عمل لقاح صورت می پذیرد.البته تشخیص
نر و ماده بسیار سخت و فقط با میکروسکوب و یا با کالبد شکافی ممکن هست.مرحله تخم
: تنها چند روز پس از جفت گیری ماده قسمت نرمی از زمین را حفر می کند و حدود 600 تخم می گذارد. بعد از 5 تا 15 روز، تخم ها باز می شوند و کرم ها متولد می گردند.مرحله لارو ی
: در این مرحله لاروها در حین تغذیه از سبزیجات متنوع یا حشرات مرده ، چندین بار پوست اندازی می کنند. این اتفاق بین 10 تا 14 بار رخ می دهد تا جاییکه لاروها اندازه بزرگی پیدا می کنند. در حین آخرین پوست اندازی، و درست قبل از ورود به مرحله شفیرگی، پوست سختشان را نیز از دست می دهند. این مرحله بین 6 تا 9 ماه به طول می انجامد.


در تجارت این لاروها قیمت ان بستگی به اندازه ان دارد.مرحله شفیرگی
: کرم های آرد بین سه 3 تا سی 30 روز در مرحله شفیرگی باقی می مانند. شفیره در ابتدا شیری رنگ است اما در طی مدتی که سپری می شود، کم کم به قهوه ای تغییر رنگ می دهد.

بر گرفته شده از سایتهای خارجی و ایرانی