طی 10 تا 15 سال آینده، آخرین مناطق غیرمسکونی زمین زیر سلطه جمعیت رو به رشد انسان قرار میگیرد و در اثر تغییرات آب و هوایی فزاینده نیز آب خواهد رفت. زمانی که تمام زیستگاه های حیات وحش از بین روند، تنها نواحی حفاظت شده حصارکشی شده برای ما باقی خواهد ماند. تورگردانان، جنگل بانان، محققان، بوم گردشگران، عکاسان، هنرمندان و حافظان محیط زیست سراسر دنیا هر روز مطالعات، عکسها و نوشته های خود را برای حمایت، حفاظت، و بزرگداشت «وحش» با خوانندگان، همکاران، علاقمندان و اجتماعات محلی به کار می گیرند.

عکسهایی که در این گزارش میبینید، پنجره ای رو به دنیای آنها هستند؛ دنیایی که شیرها، فیلها، اورانگوتانها و پلنگها هنوز بر آن حکمفرما هستند و ما میتوانیم رویاپردازی بیدار شدن هر روز صبح را در چنین دنیایی داشته باشیم.

این عکسهای حیرت آور حاصل همکاری Ranger Diaries و The Bush Boys و منتخب نشنال جئوگرافیک هستند؛ عکسهای که قصد دارند تا زیبایی، آزادی و شکوه حیات وحش را به حداکثر افراد ممکن سراسر دنیا هدیه کنند.

در تعقیب یوزپلنگدر این عکس که در پارک کگالاگادی ترانس فرانتیر آفریقای جنوبی گرفته شده است، دو یوزپلنگ جوان کالاهاری مشغول تعقیب یکدیگر و بازی در بستر سبز رودخانه آئوب هستند.

غبار فیلاین عکس زیبا را اندرو شومان تورگردان شکار کرده است. حرکات گله فیلها هنگام غذا خوردن باعث ایجاد گرد و خاک فراوانی در چمنزارهای خشک منطقه شده است. تضاد میان غبار بلند شده و آفتاب در حال طلوع، منظره چشم نوازی را خلق کرده است.

محاصره شده و از پا در آمدهاین عکس که توسط آلیستر سوارتز در پارک ملی ماناپولز زیمبابوه گرفته شده است، یک راس ایمپالا (بز کوهی آفریقایی) را لحظاتی پیش از شکار شدن و در محاصره گروهی سگ وحشی نشان میدهد. بودن در 10 متری گروهی سگ وحشی که در حال شکار ایمپالا هستند، صحنه ای نیست که افراد زیادی شانس تجربه آن را داشته باشند.

فراربه دنبال دستبردی نافرجام به شکار سگهای وحشی، کفتار خالدار در حالیکه به شدت نیز مجروح شده است؛ فرار را بر قرار ترجیح میدهد.

درسهای میرکتعکاس این عکس زیبا از میرکت و توله اش، گری پارکر تورگردان است که آن را در تسوالا آفریقای جنوبی گرفته است.


بازتاب سلطاناتعکاس تصویر شیر جوان در چاله آب، منظره زیبایی را در شبهای تیمباواتی آفریقای جنوبی خلق کرده است.

طوفان فیلاین عکس را کیث کانلی تورگردان، در منطقه موتسواری تیمباواتی آفریقای جنوبی گرفته است.

یوزپلنگ و توله هایشعکس این جمع خانوادگی را میشل دیبال در ماسای مارا کنیا گرفته است.

کاراکالعکس این سیاه گوش که لحظاتی پیش از طوفان در حال راه رفتن در چمنزارهای کارو آفریقای جنوبی است، توسط آندرئا کمپل گرفته شده است.

آبخوردن زرافهپاشش قطرات آب به دنبال تکانهای سر زرافه پس از نوشیدن آب، الگویی مسحور کننده خلق کرده است. این عکس در ماسای مارا کنیا و توسط میشل دیبال گرفته شده است.

بافندهطبیعت آفریقا تنها محدود به خزندگان، پرندگان، جوندگان و درندگان آن نیست. حشرات و عنکبوتها هم بخش مهمی از این زیست بوم محسوب میشوند. عکس این عنکبوت بافنده را که در حال تعمیر تارهای خود است، گریسون دیکز گرفته است.

نترس ترین جانور کالاهاریعکس این گورکن عسل خوار ساکن صحرای کالاهاری آفریقای جنوبی را ویم وستر گرفته است.

نفس شیردر صبحهای سرد بیابانهای ماسای مارا کنیا، حتی نفس شیرها هم بخار میکند. عکاس این عکس زیبا، میشل دیبال است.

عقب نشینیوقتی حریف، رقیب سرسختی مانند بوفالوی آفریقایی باشد، حتی سلطان جنگل هم گاهی اوقات مجبور به عقب نشینی میشود.

پلنگ حواس جمعلحظاتی پیش از گرفتن این عکس، یک جفت پلنگ موفق شدند ایمپالایی را شکار کنند. ناله های ایمپالا باعث شد تا گروهی کفتار برای دزدیدن طعمه به منطقه بیایند، و پلنگ نر نیز برای در اماندن شکار آن را به بالای درخت مارولا برد. پلنگ ماده نیز به دنبال وی از درخت بالا رفت، تا از شر این دزدان صحرای آفریقا در امان باشد.

منبع:خبر آنلاین