آبشار جانان، چلگردنام آبشار: آبشار جانان


آبشار و چشمه جانان در موقعیت جغرافیایی N3224 E5006 در استان چهارمحال و بختیاری واقع است.


این چشمه و آبشار آن سرچشمه اصلی رودخانه زاینده رود است که از ارتفاعات زردکوه بختیاری در دره بازفت سرچشمه میگیرد. این چشمه یکی از پرآبترین چشمه های ایران است و آبشار آن در حدود 60 متر ارتفاع دارد. دره بازفت 5 چشمه پر آب دارد كه همه انها را به نامهاي چشمه های جانان می شناسند.


این آبشار یکی از زیباترین و باشکوهترین آبشارهای ایران است که بسیار ناشناخته مانده است. صعب العبور بودن منطقه یکی از دلایل اصلی این ناشناختگی است.
چشمة مذكور از دامنه زردکوه بختیاری می جوشد و به طرف مشرق سرازير مي*شود. پس از طي 18 کیلومتر، به چشمه ديگري به نام «چهل چشمه» مي*رسد.همچنين از سمت شمال اين منطقه، يعني ناحيه فريدن، دو چشمة بزرگ ديگر به نام خرِسنگ و كودنگ به جانانه رود ملحق مي*شود. انشعاب ديگري نيز به نام زرين*رود از طرف جنوب يعني چهارمحال و بختیاری به اين رودخانه اضافه مي*شود. اكثر كوههاي اين منطقه برف* گير است. دو چشمه ديگر نيز در اين حوالي وجود دارد، كه يكي از آنها نمكين و شور است و حتي از آن نمك سفيد و لطيفي استخراج مي*كنند. اما چشمة ديگر داراي آب شيرين است و با آن زراعت مي*نمايند.منبع:کویرها و بیابان های ایران