معمولا زیادی مو باعث زشتی می شود. ولی این مرغ عشق با وجود داشتن موهای زیاد و بهم ریخته صاحب ظاهری زیبا و جذاب است.منبع:باشگاه خبر نگاران