با فرا رسیدن فصل سرما و شکار غیرقانونی شکارچیان در ارتفاعات و روستاهای استان کردستان، حیات*وحش استان مورد تهدید واقع شده است

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران سنندج، ، استان کردستان به واسطه داشتن طبیعت سرسبز و گونه*های مختلف گیاهی و جانوری از جمله منابع و ثروت*های ملی کشورمان به شمار می*رود که حفظ و حراست از آن وظیفه همگان است.با سرد شدن تدریجی هوا و ریزش برف در ارتفاعات کردستان بسیاری از وحوش برای در امان ماندن خود و فرزندانشان از گزند سرما و ادامه حیات خویش به دامنه کوه*ها و جنگل*های حاشیه روستاهای استان پناه می*آورند که این فرایند طبیعی سبب می*شود تا برخی افراد از این موقعیت سوءاستفاده کرده و به طور مخفیانه به شکار گونه*های ارزشمند و بی*دفاع حیات وحش بپردازند.

شکار غیرقانونی و بی*رویه شکارچیان در روستا*ها و ارتفاعات استان از سال*های گذشته تا به امروز همچنان ادامه دارد و حتی حضور برخی شکارچیان غریبه نیز در این بین تامل برانگیز است.

محیط زیست کردستان در سال*های اخیر تلاش*های زیادی را برای مقابله با شکارچیان غیرقانونی و شکار حیوانات در معرض خطر انقراض انجام داده است، اما متأسفانه به دلیل کمبود نیروی انسانی و امکانات کافی، قادر نخواهیم بود تمامی مناطق را به صورت شبانه روزی، تحت کنترل قرار دهیم.