جمع کرمهای شب تاب در یک غار در نیوزیلند باعث جلب توجه گردشگران کشورهای مختلف شده است.

قرار گرفتن این کرمها در این غار به نوعی است که برای گردشگران دیدن ستاره ها در آسمان را تداعی میکند.
منبع:خبر گزاری مهر