سیدنی استرالیا و گرمای 40 درجه و خفاش روباه سر، که برای خنک شدن قطرات آب را در هوا می زند و می خورد.

اینجا پارک پاراماتا در استرالیاست و گرمای بی سابقه در ابتدای بهار (فصول در نیمکره جنوبی بر عکس نیمکره شمالی است) همگان از جمله حیوانات را کلافه کرده است.

اوفر لوی عکاس 51 ساله و شکارچی این صحنه می گوید خفاش با قطرات به پایین می رفت و آنها را شکار می کرد


منبع: خبر آنلاین