در عصر حاضر مهمترین نگرانی انسان، گرم شدن زمین است. برخی از حیوانات نیز به دلیل گرمایش زمین در معرض خطر انقراض قرار دارند.


به گزارش سرویس علمی جام به نقل از ایرنا، این حیوانات شامل پرنده آکیکی، مرجان Elkhorn، ماهی Bull، لاک پشت Leatherback، خرس خاکستری، سمندر خال زرد و لاک پشت Bog است.

پرنده آکیکی : محل سکونت این پرنده در هاوایی است و براثر گرم شدن کره زمین در حال انقراض است.

مرجان Elkhorn : تعداد این مرجان ها در طول 30 سال گذشته حدود 90 درصد کاهش یافته است. زیستگاه این مرجان در کاراییب است.


ماهی Bull : زیستگاه این ماهی در شمال غرب اقیانوس آرام است. دمای آب مورد نیاز برای پرورش این ماهی حدود 14.5 درجه سانتی گراد است. این ماهی نیز بر اثر گرم شدن زمین در حال انقراض است.


لاک پشت Leatherback : این لاک پشت بزرگترین لاک پشت جهان است و وزن آن حدود 500 کیلوگرم است. افزایش جیوه مهمترین عامل مرگ و میر این موجودات است.


خرس خاکستری : زیستگاه این حیوان قسمت غرب آمریکای شمالی است. فقط 1400 قلاده از این جانور زنده است.

لاک پشت Bog : این لاک پشت 11.5 سانتی متری نیز بر اثر گرم شدن زمین در حال انقراض است.سمندر خال زرد : محل زندگی این سمندر در حال انقراض کارولینای جنوبی است.


منبع:باشگاه خبر نگاران